Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2013

sad-girl
sad-girl
0941 485b
Reposted fromDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter
sad-girl
Najgorzej jest jak człowiek siedzi sam w nocy i się zastanawia. Nawet jeśli przez większość czasu jest dobrze, to wieczorem zawsze mam wrażenie, że coś jest nie tak.
— znalezione / autor nieznany /
sad-girl
- Zjesz coś?
- Nie, dziękuję.
- Na pewno? Musisz być głodna. Mogę zrobić jakąś zupę, może kanapkę?
Uśmiechnęła się.
- Czemu ciągle chcesz mnie karmić, Morrelli?
- Może dlatego, że nie wolno mi robić z tobą tego, na co naprawdę mam ochotę.
— dotyk zła - alex kava
sad-girl
5732 1527 500
Reposted fromnatory natory viaprzyjaciel przyjaciel
sad-girl

Me watching Titanic

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

sad-girl
3367 535a
I will try to fix You...♥
Reposted fromaleks17 aleks17 viaWe-love-Coldplay We-love-Coldplay
sad-girl
Są rzeczy,
o których nie mówi się nawet najbliższym przyjaciołom. Czasem zresztą nie trzeba mówić, bo oni i tak wiedzą.
— Stephen King
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaprzyjaciel przyjaciel
sad-girl
Echelon Unite:
Some say he's insane, some say hes a pain in the ass, some say hes scary, some say hes delusional. I say Bart is a MUDDAFUDDIN GENIUS - Bectoria
sad-girl
sad-girl
9111 3aae
Reposted fromrosewhiff rosewhiff viaItsPartyTime ItsPartyTime
2173 216b
sad-girl
sad-girl
5994 3a35
Reposted fromperseweracje perseweracje viaskins skins
sad-girl
7048 64fa
crystal castles 
Reposted fromsleepyheads sleepyheads viaparty party
sad-girl
3467 1db7
Reposted fromretaliate retaliate viathenewyork thenewyork
4097 5bd6
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaskins skins
sad-girl
0479 7577 500
Reposted frommisswindy misswindy viathenewyork thenewyork
sad-girl
1642 8298 500
HAHAHA
Reposted fromsilarek silarek viacietariposta cietariposta
sad-girl
3606 548e
Reposted fromNeutrum Neutrum viacietariposta cietariposta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl